Zoznam niektorých realizovaných prác - elektrických zariadení

Vulkmont a.s. Košice - elektromontážne a revízie na všetkých prevádzkach

U.S.Steel Košice- Elektronické stavadlo pre ovládanie vlečky

Telegrafia a.s. Košice - revízie el. zariadení - výstražný a varovný systém sirény, montáž
sirén (Košice, B. Bystrica)

U.S.Steel Košice - Oprava káblov ST 8

U.S.Steel Košice - Oprava zabezpečovacieho zariadenia - ST 19

U.S.Steel Košice - Revízie zabezpečovacích zariadení - DZ Doprava

U.S.Steel Košice - Elektrická prípojka Zlievare
ň

Slov.Elektrárne,zavod VOJANY- rozmrazmrazovacie tunely, osvetlenie vlečky
a zabezpečovacie zariadenie

Železnice Slov. republiky - Brestovany, zariadenie SIEMENS - koridory

ŽSR-Ča
ňa -št. hranica ,prechod do MĽR-PZZ, oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia

ŽSR - elektrifikácia trate Zvolen - B. Bystrica (Vlkanová montáž zabezpečovacej
a oznamovacej techniky)

U.S.Steel Košice -ŽSR prechod- Oprava zabezpečovacieho zariadenia ST 2 - Haniska

ŽSR - PZZ RE , Breznička
Slovenské Elektrárne Vojany - revízia železničnej vlečky/Rozmrazovne, Výklopník, Remíza, Nové stavadlo, Hlbinný zásobník/

SPP-Jablonov-Varovná svetelná a zvuková signalizácia pre oblasť varovania 3 a 4.

U.S.Steel Košice - Oprava káblov, zabezpečovacie zariadenie - ST 12

U.S.Steel Košice - Oprava bodového osvetlenia Liací stroj

U.S.Steel Košice - Osvetlenie výhybiek V544-V547

U.S.Steel Košice - Rozmrazovne VP-CPR -revízie elektro

Copyright © 2013 by "Al117"  ·  All Rights reserved